فایل دانلود|دانلود رایگان با لینک مستقیم

فایل دانلود

فایل دانلود مکانی است که شما به راحتی می توانید سایت های دانلود به روز فارسی را بصورت لحظه به لحظه در یک سایت چک نمایید. برای رعایت حقوق سایت های منبع، به هیچ عنوان لینک دانلود در سایت فایل دانلود قرار نخواهد گرفت و شما به سایت اصلی و به لینک مطلب هدایت خواهید شد! 

فایل دانلود

تایپ حرکات (زبان عربی) در word

برای تایپ حرکات ابتدا صفحه کلید را در حالت فارسی قرار می دهیم.(با استفاده از  زدن دو کلید Alt + shift  سمت راست.)

Shift + A = فتحه

Shift + S = ضمه

Shift + D = کسره

Shift + Q = تنوین فتحه

Shift + W = تنوین ضمه

Shift + E = تنوین کسره

Shift + F = تشدید

Shift + Z = تای گرد (ه)

Shift + G = ۀ

نوشته تایپ حرکات (زبان عربی) در word اولین بار در دانلود کامل – دانلود نرم افزار پدیدار شد.

برای دانلود رایگان “تایپ حرکات (زبان عربی) در word” از لینک زیر استفاده نمایید:

دانلود کامل – دانلود نرم افزار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -